PDFŠtampanje

DeltaOhm HD 2305.0

DeltaOhm HD 2305.0, prenosni pH metar
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD2305.0_D_uk.pdf(106.1 KB)

HD 2305.0 je mali prenosni pH metar sa velikim LCD ekranom. Meri pH i redoks potencijal (ORP), mV. Meri temperaturu uz pomoć raznih vrsta (namenskih) Pt100 i Pt1000 sondi.
Kalibracija pH sonde može se izvršiti u 1, 2 ili 3 tačke zavisno od potrebe. 4.01pH, 6.86pH i 9.18pH. Temperaturne sonde su opremljene specijalnim modulom (SICRAM) i u njemu su spremljeni fabrički kalibracioni podaci

Uređaj od funkcija ima:

  • min.
  • max.
  • srednja vrednost (Avg)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA

Instrument
    Dimenzije
    (D x Š x V)
    Težina
    Materijali 
    Ekran
148x88x38mm
160g (sa baterijama)
ABS
2x4½ brojka plus simbol
Vidljiva površina: 52x42mm
Radni uslovi okruženja
    Radna temperatura
    Temperatura skladištenja
    Relativna vlaga okoline
    Klasa zaštite

-5 … 50°C
-25 … 65°C
0 … 90% RH, bez kondenzacije
IP67
Napajanje
    Baterije
    Autonomija
    Potrošnja struje kada je
    uređaj isključen
    Spoljašnje napajanje

3 x 1.5V tip AA
200 h sa 1800mAh alkalnim baterijama

20μA
12Vdc / 1000mA
Konekcije
    Ulaz za temp. sondu
    pH/mV ulaz

8 - pinski muški konektor DIN 45326
ženski BNC
Merenje pH, instrument
   
Merni opseg
    Rezolucija
    Tačnost
    Ulazna impdancija
    Kalibracijska greška pri 25°C

-2,000...19,999pH
0,01
±0,01pH±1 brojka
>10e12Ω
|Offset|>20mV
Luk<50mV/pH ili luk>63mV/pH
Osetljivost <85% ili Osetljivost >106,5%
Merenje mV, instrument
   
Merni opseg
    Rezolucija
    Tačnost
    Drift nakon 1 g

-1999,9...+1999,9mV
0,1mV
±0,1mV
0,5mV/godšnje
Merenje temperature, instrument
    Pt100 merni opseg
    Pt1000 merni opseg
    Rezolucija
    Tačnost
    Drift nakon 1 g.

-200...+650°C
-200...+650°C
0,1°C
±0,1°C
0,1°C/godišnje