PDFŠtampanje

DeltaOhm LP 471 PYRA 02.5 / LP 471 PYRA 02.10 - LP 471 PYRA 03.5 LP 471 PYRA 03.10 - LP 471 PYRA 10.5 / LP 471 PYRA 10.10 LP 471 SILICON-PYRA, piranometri

LP 471 PYRA 02.5, 02.10, 03.5, 03.10, 10.5, 10.10, pranometri klase 1 i 2
Opis

delta ohm logo white resized

pdfLP_471_PYRA_02.5__LP_471_PYRA_02.10_-_LP_471_PYRA_03.5_LP_471_PYRA_03.10_-_LP_471_PYRA_10.5__LP_471_PYRA_10.10_LP_471_SILICON-PYRA.pdf(330.59 KB)

LP 471 PYRA ... sonde sastoje se od piranometra LP PYRA 03, LP PYRA 02 ili LP PYRA 10 opremljeni SICRAM modulom, 5m ili 10m kabla za povezivanje piranometra sa instrumentima DO9847, HD2102.2, HD2102.1 i HD2302.0, i dobija se direktno očitavanje u W / m² na ekranu instrumenta. LP PYRA 03 je druga klasa piranometra, LP PYRA 02 je prva klasa piranometra LP PYRA 10 "Sekundarni standard", a sve u skladu sa ISO 9060. Instrumenti se isporučuju sa svojim kalibracionim serifikatom i M12 4-polnim konektorom.