PDFŠtampanje

DeltaOhm LP UVA 02 - LP UVA 02AC - LP UVA 02AV, radiometrijske sonde

Uređaji za merenje ukupnog UVA zračenja
Opis

delta ohm logo white resized

pdfLP_UVA02_D_uk.pdf(163.67 KB)

Radiometrijske sonde LP UVA 02, LP UVA 02AC, i LP UVB02AV mere ukupno zračenje UVA na ravnoj površini (W / m2). Zračenje je zbir direktnog sunčevog zračenja i difuznog zračenja sa neba. Radiometar se takođe može koristiti za praćenje UVA zračenje u zatvornom prostoru.

Princip rada

LP UVA 02, baziran je na statičkom senzoru, željena spektralna krivulja dobija se uz pomoć posebnog filtera. Relativni spektralni odziv prikazan je na slici  3. Da bi se difuzor zaštitio od prašine, LP UVA 02 je opremljen sa 50mm staklenom kupolom. Odziv prema kosinusus je zadržan sa posebno oblikovanim PTFE difuzorom. Na slici 5 je prikazan odnos kosinus greške u odnosu na ugao upada. Izvrsni odziv na kosinus omogućava da se LP UVA 02  radiometrom koristi u bilo kojem zenitu Sunca. (Difuzna komponenta UVA se povećava kako Sunce odmiče od zenita, tako da  greška na direktnu komponentu, zbog nesavršenog odziva prema kosinusu, postaje zanemariv za merenje ukupnog zračenja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tipična osetljivost 70 ÷ 200μV/(W/m2)
Vreme reakcije  
Impedansa 3 kΩ
Merni opseg 0-200 W/m2
Kut gledanja 2π sr
Spektralni opseg 327 nm ÷ 384 nm (1/2)
312 nm ÷ 393 nm (1/10)
305 nm ÷ 400 nm (1/100)
Radna temperatura -40...+80°C
Kosinus odziv <8% (između 0 i 80°C)
Dugoročna stabilnost: (1.g)                             <|±3|%
Nelinearnost <1%
Reakcija na temperaturu <0,1%/°C
Dimenzije slika 2
Masa 0,90kg