WIFI DATA resized   DATALOGERI / WIFI

Dozvoljava nadzor i praćenje raznih fizikalnih parametara kao što su:

 • Temperatura (NTC, Pt100, Pt1000, više kanala)
 • Relativna vlaga
 • Atmosferski, barometarski i diferencijalni pritisak
 • Svetlost (lux) i UV zračenje
 • CO
 • CO2
 • UV (UVA, UVB, UVC)
 • Količina oborina
 • Solarno zračenje (Piranometar)
 • Vlaga i temperatura zemlje
 • Vlažnost lišća
 • WBGT=WBGT indeks

te ostale parametre preko senzora sa strujnim ili naponskim izlazima

 

 

Rezultati 1 - 18 od 69
Strana 1 od 4

DATALOGERI / WIFI

DeltaOhm HD 35AP, bazna jedinica WIFI sistema

DeltaOhm HD 35AP, bazna stanica u WIFI...

DeltasOhm HD 35RE, repeater

DeltaOhm HD 35RE, repeater, za...

DeltaOhm HD 35 ED 1 TV, TVI

Bežični data loger za unutrašnju...

Strana 1 od 4