Kontakt

TOKAMAK d.o.o. Beograd
Oračka 4
Beograd-Zemun
11080
Republika Srbija
jasminka.savatovic@tokamak-mt.rs
+385 1 3496 745
+381 60 34 99 260; +381 60 029 59 39;
+385 98 348 845

Podaci o preduzeću

 • Naziv i skraćeni naziv preduzeća:
  TOKAMAK društvo sa ograničenom odgovornošću BEOGRAD-ZEMUN
  TOKAMAK d.o.o. Beograd
 • Sedište preduzeća:
  Beograd-Zemun, Oračka 4
 • Prezimena i najmanje jedno ime člana uprave društva:
  Jasminka Radovanović - direktor
 • Zoran Milić - član društva
 • Naziv poslovne banke kod koje je otvoren račun i broj tog računa: 
  Erste Banka
  Dinarski račun: 340-0000011022282-93
  Devizni račun: 340-0000010037174-21 
  IBAN RS35340000001102228293
  SWIFT GIBARS22