PDFŠtampanje

DeltaOhm HD 9022, podesivi mikroprocesorski indikator

Mikroprocesorski indikator, regulator Pt100, 4 žice, strujni ili naponski ulaz
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD9022.pdf(272.21 KB)

Mikroprocesorski upravljan panel/ugradni instrument HD 9022, indikator sa podesivim vrednostima alarma. Na ulazu prihvata signale koji dolaze sa 2 i 3 žičnih transmitera sa 0 ÷ 1V, 0 ÷ 10V naponskim ili 0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA strujnim signalom ili 4 žične Pt100 senzore.
Izbor za konfigurisanje ulaznih signala odrađuje se pomoću tastature na prednjoj strani instrumenta. Dimenzije uređaja; 96x48 mm sa dubinom 145 mm u skladu su sa DIN 45700. Način rada HD 9022 je odabran zavisno od primene. Instrument se može rekonfigurisati, vrlo jednostavno, na terenu kako bi ga prilagodili promenama u procesu.
Konfiguracija uključuje ulaz, raspon skale, set point i pomoćne izlaze.

Primena
Tipične aplikacije su prikaz signala koje šalje transmiter koji može sadržati temperaturu, vlagu, pritisak, brzinu, kapacitet, nivo, snagu, itd, za najrazličitije industrijske sektore, radne mašine i automatizovane sisteme.

Karakteristike

 • Set point od -9999 to +19999.
 • Indikacija sa crvenm LED i 7 ½ " segmentima.
 • Odvojenu stezaljku za naponski ulaz  0÷1 / 0÷10V, strujni ulaz 0÷20 / 4÷20 mA i Pt100 ulaz(-200÷+800°C).
 • uređaj ima spoljašnje napajanje: -5 Vdc max 10 mA i +15 Vdc nestabilizovano max 40 mA za moguće napajanje 2-žičnih transmitera.
 • RΙIN  = 25 Ω, RVIN = 200 kΩ.
 • Tačnost: ±0.1% Rdg ± 1 Digit.
 • Rezolucija A/D konvertera: 0.05 mV/Cifara, 1µA/Cifara.
 • Funkcije: Jedan relej sa nezavisnim promenjivim kontaktom za izlaz HI (SP1, SP2)
                Jedan relej sa nezavisnim promenjivim kontaktom za izlaz LO (SP3, SP4). 
                Jedan relej za max i min contact (L max, L min.) ALARM.
                Otporni kontakti 3A/220V 50Hz.
 • Radna temperatura instrumenta: (elektronika) 5°C÷50°C.
 • Napajanje: 12÷24Vac/Vdc (110÷240Vac/Vdc  na zahtev).
 • Apsorpcija uređaja: 5VA.
 • Minimalno napajanje transformatora: 20VA.