PDFŠtampanje

humimeter BLO, online merni sistem

Online merni sistem za utvrđivanje količine vode u zrnu i drugim materijalima sa adaptivnim eksternim senzorima.
Opis

schaller resizedpdfBLO.pdf465.55 KB

Primene

online merni sistem za utvrđivanje količine vode u zrnu i drugim materijalima sa adaptivnim eksternim senzorima.

Funkcije

 • Merni opseg: vidi senzor
 • Temperatura  merenja količine vode merni opseg: vidi senzor
 • Merenje temperature uzorka
 • Automatska temperaturna kompenzacija
 • Temperatura može biti u °C ili °F
 • Datalog za 10,000 merenja sa izveštajem
 • Upravljanje podacima
 • Veliki, osvetljeni LC ekran
 • Klasa zaštite kučišta IP54
 • Senzori prilagođeni specifičnom materijalu
 • Napajanje: 24VDC (opcija 115-230 VAC)
 • 2 analogna izlaza 4 - 20 mA za količinu vode i temperaturu
 • Tarifni broj  9031.8038
 • Dimenzije: 25 x 18.5 x 7.5 cm masa: 1.1 kg