PDFŠtampanje

humimeter RH2, vlagomer

Precizni Analizator Vlage sa logovanjem podataka za laboratorijske, klimatske i ekološke aplikacije
Opis

schaller resizedpdfhumimeter_RH2.pdf617.85 KB

Namena

Revolucionaran, moćan, prenosni merni instrument sa inovativnom tehnologijom senzora za merenje vlage u klimatskim i ekološkim aplikacijama/primeni.
  
Funkcije

 • Merni opseg relativna vlaga: zavisi os senzora, rezolucija 0.1% RH
 • Temperatura može biti u °C ili °F
 • Merni opseg temperatura: zavisi od senzora,  rezolucija 0.1°C
 • Tačka rosišta -55 to +60°C / -67 to 140°F, rezolucija 0.1°C
 • Apsolutna vlaga vazduha 0 to 130 g/m³, rezolucija 0.1g/m³
 • Equilibrium moisture content (Ravnoteža vlage) UGL 2 do 30%, rezolucija 0.1%
 • Plastični granulat Equilibrium moisture content (Ravnoteža vlage) UGL rezolucija 0.01%
 • Aktivnost vode (aw-vrednost) rezolucija 0.001%
 • Programabilna karakteristična krivulja za proračun Equilibrium moisture content (Ravnoteža vlage) od strane korisnika
 • Online funkcija, Hold funkcija, ručno snimanje podataka
 • Automatsko data logovanje 10,000 merenja sa izveštajem
 • Supplier´s data management
 • Tarifni broj: 9025.8040
 • Dimenzije kućišta: 145 x 75 x 30 mm, masa: ca. 210g (uklj. baterije)
 • U isporuci: humimeter RH2 sa zaštitnom gumenom navlakom i baterije
 • Potrebni dodaci:  senzori

Vaše prednosti

 • Merenje relativne vlage, apsolutne vlage, Tačke rosišta, Equilibrium moisture content (Ravnoteža vlage), aktivnost vode (Aw) vrednost
 • Mogućnost biranja tipa senzora
 • Dugoročno stabilni senzori vlage i temperature
 • Jednostavno snimanje podataka
 • Brzo postignut balans
 • Jezici menija: engleski, nemački, italijanski, francuski, šanski, ruski i drugi na zahtev.