LIGHT resized   SVETLOST / FOTO - RADIOMETRIJA

Svetlost je elektromagnetnoo zračenje koje je vidljivo ljudskom oku. Ljudsko oko u proseku može videti svetlost sa talasnom dužinom u rasponu od 390 do 750 nm.
Elektromagnetno zračenje možemo predstaviti kao roj čestica koje se nazivaju fotoni. Svaki foton nosi određenu količinu energije. Celokupni raspon zračenja koje nastaje u svemiru nazivamo elektromagnetni spektar.

>>Saznajte više

Rezultati 1 - 18 od 31
Strana 1 od 2

SVETLOST / FOTO - RADIOMETRIJA

DeltaOhm DO 9721

DeltaOhm DO 9721, kvantni foto -...

DeltaOhm HD 2021T...

DeltaOhm HD 2021T..., transmiteri za...

DeltaOhm HD 2021T7, 2021T6

DelatOhm 2021T7/2021T6 sonda za merenje...

DeltaOhm HD 2402

DeltaOhm HD 2402, uređaj za praćenje...

Strana 1 od 2