LIGHT resized   SVETLOST / FOTO - RADIOMETRIJA

Svetlost je elektromagnetnoo zračenje koje je vidljivo ljudskom oku. Ljudsko oko u proseku može videti svetlost sa talasnom dužinom u rasponu od 390 do 750 nm.
Elektromagnetno zračenje možemo predstaviti kao roj čestica koje se nazivaju fotoni. Svaki foton nosi određenu količinu energije. Celokupni raspon zračenja koje nastaje u svemiru nazivamo elektromagnetni spektar.

>>Saznajte više

Rezultati 1 - 18 od 31
Strana 1 od 2

SVETLOST / FOTO - RADIOMETRIJA

DeltaOhm DO 9721

DeltaOhm DO 9721, kvantni foto -...

Strana 1 od 2