PDFŠtampanje

Delta Ohm HD 45..., HD 46...

HD 45... i HD 46..., transmiteri i regulatori za vlagu, temperaturu i CO2
Opis

pdfHD45_HD46_D_uk.pdf(281.45 KB)

Instrumenti serije HD45 i HD46 su transmiteri, indikatori i regulatori, za merenje i kontrolu, zavisno od modela, sledećih parametara okoline:

  • Relativne vlage
  • Temperature u prostoru
  • CO2
  • Tačke rosišta (izračunato)

Pogodni su za praćenje kvaliteta vazduha u prostoru.

Tipična primena, merenje kvaliteta vazduha u prostorijama gde boravi mnogo ljudi odjednom; škole, kafići, čekaonice itd.