PDFŠtampanje

DeltltaOhm HD 2107.1, HD 2107.2, HD 2127.1, HD 2127.2

Prenosni jednokanalni i dvokanalni uređaji za merenje temperature sa Pt100 i Pt1000 senzorima
Opis

 delta ohm logo white resized

pdfHD2107.1_HD2107.2_HD2127.1_E_HD2127.2.pdf(121.97 KB)

HD2107.1 i HD2107.2 prenosni uređaji za merenje temperature opremljeni sa velikim osvetljenim LCD ekranom i jednim ulazom (kanalom) za sonde. HD 2127.1 i HD2127.2 su opremljeni sa dva ulaza (kanala) za sonde.
Mere temperaturu pomoću ubodnih, uronjivih, kontaktnih i vazdušnih sondi. Senzori koji se koriste su Pt100 (3 ili 4 žice) i Pt1000 (2 žice).
Sonde su opremljene automatskim modulom za prepoznavanje. Kalibracioni podaci (fabrički) su sačuvani u istoj.
Uređaji HD2107.2 i HD2127.2 ujedno imaju i opciju memorisanja podataka (data logger). 80000 merenja se može spremiti i naknadno prenesti na PC preko RS232 ili USB ulaza.
Moguće je programirati interval memorisanja, interval prenosa i štampanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA

                                       

Instrument
    
Dimenzije                                                                                    (DxŠxV)                                                                                                                         
     Težina           
     Materijali                                                                                        
     Ekran


185x90x40m
470g (sa baterijama)
ABS, guma
2x4½ cifra plus simbol
Vidljiva površina: 52x42mm

Radni uslovi okoline
    
Radna temperatura
     Temperatura skladištenja 
     Relativna vlaga okruženja 
     Klasa zaštite

-5 … 50°C 
-25 … 65°C
0 … 90% RH, bez kondenzacije
IP66
Napajanje
    
Baterije                                                                                          
     Autonomija                                                                                     
     Potrošnja struje kada je
     uređaj isključen                                                                               
     Spoljno napajanje


4 Baterije 1.5V tip AA
200 h sa 1800mAh alkalnim baterijama

20μA
12Vdc / 1000mA 

Merne jedinice °C - °F - °K
Postojanost podataka Neograničeno, ovisno o stanju baterija
Vreme
     Datum i vreme                                                                              
     Tačnost

U realnom vremenu
1min/mesečno max drift
Memorija
model HD2107.2

     Tip                                                                                                
     Količina                                                                                           
     Intervali memorisanja
     selektivni

model HD2127.2
     Tip                                                                                                
     Količina                                                                                           
     Intervali memorisanja
     selektivni                                                              


2000 strana, svaka sadrži 40 merenja
Ukupno 80000 merenja


1,5,10,15,30 s.; 1,2,5,10,15,20,30 min.;1h

2000 strana, svaka sadrži 16 merenja Ukupno 32000 merenja


1,5,10,15,30 s.; 1,2,5,10,15,20,30 min.;1h

Serijski interfejs RS232C
    
Tip                                                                                                  
     Interval prenosa podataka                                                                                    
     Data bit                                                                                          
     Parity                                                                                             
     Stop bit                                                                                          
     Kontrola protoka                                                                             
     Dužina serijskog kabla                                                                    
     Interval printanja

RS232C galvanski odvojeno
može se postaviti od 1200 do 38400 baud
8
Ne
1
Xon/Xoff
Max 15m
Odmah ili selektivan između:
1,5,10,15,30 s.; 1,2,5,10,15,20,30 min.; 1h

USB interfejs model HD2107.2, HD2127.2
    
Tip

1.1 - 2.0 galvanski odvojeno 
Konekcije
     
Ulazni modul za sonde
     RS232C serijski interfejs
     USB interfejs
     Napajanje/adapter
 
8-pinski muški DIN45326 konektor
8-pinski MiniDIN konektor
Tip B MiniUSB konektor
2- pinski konektor (+ u sredini)
Merenje temperature, instrument 
    
Pt100
     Pt1000
     Rezolucija

     Tačnost, instrument
     Drift nakon 1 godine                        
 
-200...+650°C
-200...+650°C
0,01°C u opsegu ±199,99°C
0,1°C ostatak mernog područja
±0,01°C
0,1°C/godišnje