PDFŠtampanje

DeltaOhm HD 2178.1, HD 2178.2

DeltaOhm HD 2178.1, HD 2178.2, termometri, sa dva ulaza (kanala), za Pt100 i Pt1000 senzore ulaz B, za termoparove tipa K,J,T,N,E ulaz A
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD2178_1_2_hr.pdf(147.42 KB)r.pdf

HD2178.1 i HD2178.2 prenosni uređaji za merenje temperature opremljeni sa velikim osvetljenim LCD ekranom i dva ulaza (kanala) za sonde.
Mere temperaturu pomoću ubodnih, uronjivih, kontaktnih i vazdušnih sondi. SEnzori koji se koriste su Pt100 (3 ili 4 žice) i Pt1000 (2 žice) i spajaju se na kanal B,  termoparovi tipa K, T, J, N, E spajaju se na kanal A
Sonde su opremljene automatskim modulom za prepoznavanje. kalibracijski podacin (fabrički) su snimljeni u istoj.
Uređaj HD2178.2 ujedno ima i opciju memorisanja podataka (data logger). 80000 merenja se može snimiti i naknadno preneti na PC preko RS232 ili USB ulaza. Ima i opciju za merenje u realnom vremenu.
Moguće je programirati interval memorisanja, baud interval i štampanje.
Ima funkcije memorisanja max., min. vrednosti kao i izračunavanje srednje.
Ostale važne funkcije:

  • relativna vrednost
  • HOLD (zamrzne očitavanje)
  • automatsko gašanje uređaja.

TEHNIČKE KARAKTERSITIKE UREĐAJA

Instrument
    Dimenzije
    (D x Š x V)                                               
    Težina                           
    Materijali                                      
  Ekran                                         
185x90x40mm
470g (sa baterijama)
ABS, guma 
2x4½ znamenka plus simbol
Vidljiva površina: 52x42mm
Radni uslovi okruženja
    Radna temperatura                         
    Temperatura skladištenja                
    Relativna vlaga okruženja                    
    Klasa zaštite                                 

-5 … 50°C
-25 … 65°C
0 … 90% RH, bez kondenzacije
IP66

Napajanje
    Baterije                                        
    Autonomija                                   
    Potrošnja struje kada je
    uređaj isključen                              
    Spoljašnje napajanje                         

 

4 Baterije 1.5V tip AA
200 h sa 1800mAh alkalnim baterijam
20μAa
12Vdc / 1000mA

Merne jedinice  °C - °F
Postojanost podataka Neograničeno, zavisno od stanja betarija
Vreme
    Datum i vreme                             
    Tačnost

U realnom vremenu
1min/mjesečno max drift
Memorija
model HD2178.2
    Tip                                              
    Količina                                        
    Intervali memorisanja
    selektivni


2000 strana, svaka sadrži 40 merenja
Ukupno 80000 merenja

1,5,10,15,30 s.; 1,2,5,10,15,20,30 min.;1h
Serijsko sučelje RS232C
    Tip                                              
    Baud rate                                     
    Data bit                                          
    Parity                                          
    Stop bit                                      
    Kontrola protoka                           
    Dužina serijskog kabla                     
    Interval printanja

RS232C galvanski odvojeno
može se postaviti od 1200 do 38400 baud
8
Ne
1
Xon/Xoff
Max. 15m
1,5,10,15,30 s.; 1,2,5,10,15,20,30 min.; 1h
USB sučelje - model HD2178.2
   
Tip

1.1 - 2.0 galvanski odvojeno
Konekcije
   Ulaz za RTD sonde                          
   Ulaz za termopar sonde                   
   RS232C serijsko sučelje                   
   USB sučelje                                   
   Spoljašnje napajanje

8-polni muški DIN45326 konektor
2-polni ženski polarizi
8-polni MiniDin konektor
Tip B MiniUSB konektor
2-polni konektor(+ u sredini)
Merni opsezi i tačnost uređaja - RTD
    Pt100 merni opseg                       
    Pt1000 merni opseg                                                      
    Točnost uređaja                         
    Drift nakon 1 godine                    

-200…+650°C
-200…+650°C
±0.05°C
0.1°C/godina
Merni opsezi i tačnost uređaja  - Termoparovi
    TC merni opseg: K -200…+1370°C
    TC merni opseg: J -100…+750°C
    TC merni opseg: T -200…+400°C
    TC merni opseg: N -200…+1300°C
    TC merni opseg: E -200...+750°C

-200…+1370°C
-100…+750°C
-200…+400°C
-200…+1300°C
-200...+750°C
Rezolucija 0.1°C
Tačnost uređaja
    Termopar tip K 
                    
    Termopar tip J 
                       
    Termopar tip T 
    Termopar tip N 
                      
    Termopar tip E

±0.1°C up to 600°C
±0.2°C over 600°C
±0.1°C up to 400°C
±0.2°C over 400°C
±0.1°C
±0.1°C up to 600°C
±0.2°C over 600°C
±0.2°C over 300°C