PDFŠtampanje

DeltaOhm HD 32.7, HD 32.8.8, HD32.8.16

HD 32.7, HD 32.8.8, HD 32.8.16, data logeri za merenje temperature
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD32_7_8_16_uk.pdf)172.97 KB)_uk.pdf

HD32.7 - robustan 8 kanalni data logger za Pt100 senzore opremljen SICRAM modulom

 • merne jedinice °C, °F, °K
 • flash memorija organizovana u 64 sekcija ukupnog kapacitete 96000 merenja za svaki od 8 ulaza.
  Memoriranje se može organizovati na dva načina:
  - kada se memorija napuni brišu se najstariji podaci (circular memeory)
  - čuvanje podataka stane kada se memorija napuni
 • istovremeni prikaz merenja na ekranu za sve kanale (8)
 • max, min ili prosek snimljenih vrednosti
 • podesivi interval memoriranja: 2, 5, 10, 15, 30 sekundi
  1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minuta i 1h
 • memorisanje se pože podesiti i sa vremenskim početkom i krajem rada
 • skidanje podataka: RS232C, 1200...38400 baud ili USB 1.1 - 2.0
 • DeltaLog9 program za skidanje i obradu podataka
 • LCD grafički zaslon sa pozadinskim osvetljenjem 128x64px
 • postavljanje uređaja preko vlastite tastature; nije potrebna veza sa PC-om
 • lozinka za zaključavanje tastature
 • Napajanje: 4 x 1,5 alakalne C-BABY tip baterije ili spoljašnje napajanje 12VDC-1A
 • Potrošnja @6VDC:                                                         

Osnovna namena uređaja: za merenje na mašinama i opremi, mapiranje, validacija, kontrola u proizvodnji

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj ulaza (kanala)                                          8 DIN 45326 8-pinski muški konektori. 
Tačnost uređaja  kada memorira ±0.01°C ±1 cifra (u mernom opsegu do ±199.99°C)
±0.1°C ±1 cifra ostatak mernog opseg
Tačnost internog sata 1min/mj. max drift
Merne jedinice °C, °F, °K
Rezolucija 0.01°C (u mernom opsegu do ±199.99°C)
0.1°C ostatak mernog opsega
Merni opseg -200°C … 650°C
Ekran Grafički LCD ekran sa pozdinskim osvetljenjem 128x64 pixel.
Tipkovnica 15 tasterai, mogu se konfigurisati bez PC-a.
Funkcija zaključavanja tastature sa lozinkom
Memorija podeljeno u 64 bloka
Kapacitet memorije 96.000 mesta za svaki ulaz.
Sigurnost podataka neograničeno
Napajanje 4 x 1.5V alkalne baterije tip C-BABY
Vanjsko napajanje 12Vdc-1A
Konektor, spoljašnji Ø 5.5mm, unutrašnji Ø 2.1mm.
Potrošnja struje @6Vdc < 60μA kada je uređaj isključen
< 60μA u "sleep" modu sa svim sondama
< 40mA u radu sa svim sondama
Autonomija 200h sa 7800mAh alkalnim baterijama sa
svim sondama
Skidanje podataka RS232C od 1200 do 38400 baud, galvanski
izolirano. Sub D 9-polni muški konektorr.
USB 1.1 - 2.0 galvanski odvojeno
Radni uslovi okruženja
Radna temperatura -5 … 50°C
Temperatura skladištenja
Relativna vlaga okruženja
Klasa zaštite IP64

-5 … 50°C
-25 … 65°C
0 … 90% RH bez kondenzacije
IP64
Instrument
Dimenzije
(D x Š x V) 220x180x50 mm
Težina 1100 g (sa baterijama)
Materijali ABS, poikarbonat i aluminijum
220x180x50 mm
1100 g (sa baterijama)
ABS, poikarbonat i aluminijum
Sonde sve Delta Ohm Pt100 sonde sa SICRAM modulom serije TP47...,
TP49...., TP87 i 4 žilne Pt100 sondes
Mogu se dobiti sonde po narudžbini.

 

HD 32.8.8
Data loger sa 8 ulaza za termoparove

HD32.8.16
Data loger sa 16 ulaza za termoparove

HD32.8.8, HD32.8.16 - robustan 8 kanalni odn. 16 kanalni data logger za termopar senzore tipa K, J, T, N, R, S, B i E

 • Merne jedinice °C, °F, °K, promenjivo
 • Flash memorija organizovana u 64 sekcija ukupnog kapacitete 800000 merenja jednako raspodeljeno na sve ulaze. Memorisanje se može organizovati na dva načina:
 • Kada se memorija napuni brišu se najstariji podaci (circular memory)
 • Snimanje podataka stane kada se memorija napuni
 • Istovremeni prikaz merenja na ekranu za 4 kanala max, min ili prosek snimljenih vrednosti
 • Podesivi interval memorisanja: 2, 5, 10, 15, 30 sekundi 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minuta i 1h
 • Memorisanje se pože podesiti i sa vremenskim početkom i krajem rada
 • Skidanje podataka: RS232C, 1200...38400 baud ili USB 1.1 - 2.0
 • DeltaLog9 program za skidanje i obradu podataka
 • LCD grafički zaslon sa pozadinskim osvetljenjem 128x64px
 • Postavljanje uređaja preko vlastite tastature; nije potrebna veza sa PC-om
 • Lozinka za zaključavanje tastature
 • Napajanje: 4 x 1,5 alakalne C-BABY tip baterije ili spoljašnje napajanje 12VDC-1A ili preko USB porta na PC-u
 • Potrošnja @6VDC:                                                        

Upotreba: merenje kompleksnih sistema sa puno mernih tačaka, testna postrojenja, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, validacije, itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj ulaza 8 za HD32.8.8
16 za HD32.8.16
Konekcije Minijaturni ženski ulaz za termoparove
Merni opseg i tačnost uređaja
Tc: K                                                            
                                                                  
Tc: J                                                               
                                                                     
Tc: T                                                              
Tc: N                                                               
                                                                     
Tc: R                                                              
Tc: S                                                              
Tc: B                                                              
Tc: E                                                               
                                                                     

-200…+1370°C / ±0.1°C do 600°C
±0.2°C preko  600°C
-100…+750°C / ±0.1°C do 400°C
±0.2°C preko 400°C
-200…+400°C / ±0.1°C
-200…+1300°C / ±0.1°C do 600°C
±0.2°C preko 600°C
+200…+1480°C / ±0.3°C
+200…+1480°C / ±0.3°C
+200…+1800°C / ±0.4°C
-200...+750°C/ ±0.1°C do 300°C
±0.2°C preko 300°C
Tačnost se odnosi SAMO na instrument; greška odn tačnost sonde nije ukalkulisana
Rezolucija 0.05°C u opsegu do ±199.95°C
0.1°C ostatak opsega
Drift pri @20°C 0.02%/°C
Drift nakon 1 godine 0.1°C/g
Točnost internog sata 1min/mj. max drift
Merne jedinice °C, °F, °K
Ekran Grafički LCD ekran sa pozdinskim osvjetljenjem 128x64 pixel.
Tastatura 15 tipki, mogu se konfigurirati bez PC-a.
Funkcija zaključavanja tastature sa lozinkom
Memorija podijeljeno u 64 bloka
Kapacitet memorije 96.000 mjesta za svaki ulaz.
Sigurnost podataka neograničeno
Napajanje 4 x 1.5V alkalne baterije tip C-BABY
Spoljašnje napajanje 12Vdc-1A
Konektor, spoljašnji Ø 5.5mm, unutrašnji Ø 2.1mm ili preko USB porta na PC-u
Potrošnja struje @6Vdc < 60μA kada je uređaj isključen
< 60μA u "sleep" modu sa svim sondama
< 40mA u radu sa svim sondama
Autonomija 200h sa 7800mAh alkalnim baterijama sa svim sondama
Preuzimanje podataka RS232C od 1200 do 38400 baud, galvanski izolirano.
Sub D 9-polni muški konektor.
USB 1.1 - 2.0 galvanski odvojeno
Radni uslovi okruženja
Radna temperatura                                            
Temperatura skladištenja                                   
Relativna vlaga okruženja                                        
Klasa zaštite