PDFŠtampanje

DeltaOhm HD 37AB17D, HD 37B17D

DeltaOhm HD37AB17D, HD37B17D, datalogeri za merenje temperature, relativne vlage, CO i CO2
Opis

pdfHD_37.pdf(650.55 KB)

Uređaji DeltaOhm HD37AB17D i HD37B17D su data loggeri. Mere i snimaju sledeće parametre:

  • relativnu vlagu %RV
  • temperaturu T
  • ugljen monoksid CO (samo HD37AB17D)
  • ugljen dioksid CO2

Uz pomoć ovih uređaja kontroliše se kvalitet vazduha u prostoru. Tipične aplikacije su kontrola kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorijama (škole, bolnice, kantine itd.), radna mesta za kontrolu radne okoline kao i za otkrivanje malih propuštanja CO, zbog opasnosti od trovanja i eksplozije odnosno požara.

Ova vrsta analize omogućava strukturama koje planiraju uslove (temperaturu i vlagu) i ventilaciju (izmena/h) u objektima da dostignu potrebne standarde odnosno da ostvare duplu korist: dobijaju optimalni kvalitet vazduha u skladu sa ASHRAE i IMC regulativama i štednje energije.

 

HD37AB17D i HD37B17D su odlični instrumenti za borbu protiv sindroma nazvanog sindrom "bolesne zgrade".

RV relativna vlaga se meri pomoću kapacitivnog senzora

T temperatura se meri sa preciznim NTC senzorom

CO ugljen monoksid (samo HD37AB17D) se meri sa elektrohemijskim senzorom sa dve elektrode koje detekuju prisutnost CO, koji je vrlo opasan za okolinu.

CO2 ugljen dioksid se meri sa specijalnim infracrvenim (NDIR tehnologija: ne disperzivna IC tehnologija), koja zahvaljujući korišćenju duplog filtera i posebne merne tehnike, garantuje stabilno i tačno merenje. IC senzor je prekriven membranom koja ga štiti od prašine i agresivnih supstanci u vazduhu i time mu produžuje rok trajanja.

Uređaje programira korisnik preko software-a, DeltaLog13. Spaja se na PC preko USB porta i dizajniran je tako da se preko njega skidaju i analiziraju podaci .

Uz to software omogućava i kalibraciju senzora za RV, CO (samo HD37AB17D) i CO2.

Korišćenjem ispravne procedure, DeltaLog13, može evaluirati parametar %OA (procenat spoljašnjeg vazduha), prema sledećoj formuli:

%OA=(Xr-Xs)/(Xr-Xo)x100

gde su:

Xr = CO2 u povratku
Xs = CO2 u izduvu
Xo = CO2 u spoljašnjem vazduhu

Napajanje uređaja ide preko 2 x Ni-MH punjivih baterija u pakovanju (BAT-20), koje omogućavaju 8 sati  nesmetanog rada u kontinuitetu.