PDFŠtampanje

DeltaOhm HD2101.1, HD2101.2

DeltaOhm HD2101.1 i HD2101.2 prenosni termo - higrometar (vlagomer)
Opis

pdfHD2101_1_2.pdf(255.19 KB)

HD2101.1 i HD2101.2 su prenosni uređaji za merenje relativne vlage i temperature pomoću Pt100 ili termopara, kombinovane sonde za vlagu i temperaturu. Uređaji su opremljeni velikim LCD ekranom.
Sama temperatura se meri uranjanjem, penetracijom, kontaktom i nastrujavanjem (vazdušna sonda). Senzori koji se koriste su Pt100 i Pt1000. Kada je spojena sonda za vlagu/temperaturu uređaj računa i prikazuje apsolutnu vlagu, tačku rosišta, delomični pritisak pare, temperaturu mokrog termometra (WBT), odnos mešanja, entalpiju i indekse prijatnosti. Sonda se automatski detektuje i dolazi kalibrisana (podaci su snimljeni u samoj sondi).
HD2101.2 ujedno ima i opciju logovanja, snimanja podataka u memoriju. Uređaj može snimiti do 38000 rezultata koji se mogu naknadno preneti sa instrumenta na računar preko RS232C ili USB2.0. Interval snimanja, štampanja i interval prenosa se mogu postaviti u samom meniju.

Oba modela su opremljena sa RS232C serijskim portom

Ima funkcije snimanja max., min. vrednosti kao i izračunavanje srednje.
Ostale važne funkcije:

  • relativna vrednost
  • HOLD (zamrzne učitane podatke)
  • automatsko gašanje uređaja.

Klasa zaštite IP66.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Instrument
    Dimenzije
    (D x Š x V)                                                                                           
    Težina                                                      
    Materijali                                                                                               
    Ekran                                                                                               

185x90x40mm
470g (sa baterijama)
ABS, guma 
2x4½ brojevi + simbol
Vidljiva površina 52x42mm
Radni uslovi okoline
    Radna temperatura                                                                         
    Temperatura skladištenja                  
    Relativna vlaga okoline                                                                   
    Klasa zaštite

-5...50°C
-25...65°C
0…90%RH bez kondenzacije
IP66
Napajanje
    Baterije                                          
    Autonomija                                                                          
    Potrošnja kada je uređaj isključen  
    Spoljašnje napajanje


4 x 1.5V tip AA
200 sati sa 1800mAh alkalnim baterijama
20μA
12Vdc / 1000mA 

Merne jedinice °C - °F - %RH - g/kg - g/m3 - hPa - J/g - Td - Tw - DI - NET
Sigurnost podataka Neograničeno, nezavisno od stanju baterije
Vreme
    Datum i vreme                                                   
    Tačnost

U realnom vremenu
1min/mj. max drift
Memorija - model HD2101.2
    Tip                                                                               
    Količina                                                                                
    Interval snimanja

2000 strana 19 merenja svaka
Ukupno 38000 merenja
1,5,10,15,30s; 1,2,5,10,15,20,30min; 1h
Serijski port RS232C
    Tip                                                                      
    Interval slanja                                                                  
    Data bit                                                            
    Paritet                                                                         
    Stop bit                                                                     
    Kontrola podataka                                                                                 
    Dužina kabla                                                                
   Interval štampanja
RS232C električno izoliran
Može se postaviti
od 1200 do 38400 baud
8
Nema
1
Xon/Xoff
Max 15m
Odmah ili 1,5,10,15,30s; 1,2,5,10, 15, 20, 30min; 1h
USB port - model HD2101.2
    Tip

1.1 - 2.0 električno izolirano
Konekcije
    Ulaz za sonde
    Serijski port
    USB port
    Napajanje/adapter


8 - pinski muški DIN45326 konektor
8 - pinski MiniDIN konektor
Mini USB typ B
2 - polni konektor (+ u sredini

Merni opsezi i tačnost uređaja, relativna vlaga
    Merni opseg
    Rezolucija
    Tačnost
    Drift nakon 1 godne

0...100%RH
0,1%RH
±0,1%RH
0,1%RH/godišnje
 Merni opsezi i točnost uređaja, temperatura
    PT100
    Pt1000
    Rezolucja
    Tačnost
    Drift nakon 1 godine  


-200...+650°C
-200...+650°C
0,1°C
±0,1°C
0,1°C/godišnje

Vreme odziva, vlaga 10 s, (10...80%RH, brzina strujanja vetra=2m/s, pri
konstantnoj temperaturi