PDFŠtampanje

DeltaOhm HD 2307.0

DeltaOhm HD 2307.0, prenosni uređaj za merenje temperature, 1 - kanal
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD2307_0_uk.pdf(300.33 KB)pdf

HD2307.0 prienosni uređaj za merenje temperature opremljeni sa velikim osvetljenim LCD ekranom i jednim ulazom (kanalom) za sondu.
Mere temperaturu pomoću ubodnih, uronjivih, kontaktnih i vazdušnih sondi. Senzori koji se koriste su Pt100 (3 ili 4 žice) i Pt1000 (2 žice).
Sonde su opremljene automatskim modulom za prepoznavanje. kalibracioni podaci (fabrički) su sačuvani u istoj.

Ostale funkcije:

  • Max, Min, Avg; kalikulira max, min i srednju (Avg) vrednost
  • relativno merenje REL, HOLD ("zamrzavanje" merenja), automatsko isključivanje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA

Instrument
    Dimenzije
    (D x Š x V)                                  
    Težina                                         
    Materijali                                      
    Ekran

140x88x38mm
160g (sa baterijama)
ABS
2x4½ cifra plus simbol
Vidljiva površina: 52x42mm 
Radni uslovi okoline
    Radna temperatura                          
    Temperatura skladištenja                              
    Relativna vlaga okoliša                    
    Klasa zaštite                                  

-5...50°C
-25 … 65°C
0 … 90% RH, bez kondenzacije
IP67
Napajanje
   
Baterije                                     
    Autonomija                                   
    Potrošnja struje kada je
    uređaj isključen                              
    Spoljašnje napajanje

3 Baterije 1.5V tip AA
200 h sa 1800mAh alkalnim baterijama

20μA
nema
Merne jedinice °C - °F
Konekcije
Ulazni modul za sonde

8-pinski muški DIN45326 konektor
Merni opsezi i tačnost uređaja
Pt100 merni opseg -200…+650°C
Pt1000 merni opseg -200…+650°C
Rezolucija 0.1°C
Tačnost uređaja ±0.05°C
Drift nakon 1 godine 0.1°C/godina


-200…+650°C
-200…+650°C
0.1°C
±0.05°C
0.1°C/godina