PDFŠtampanje

DeltaOhm HD 2114.0, HD 2114.2, HD 2134.0, HD 2134.2, HD 2164.0, HD2164.2 manometar - termometar, HD 2114B.0, HD 2114B.2 manometar - barometar - termometar

Uređaji za merenje pritiska i temperature
Opis

pdfHD2114_2134_2164_2114B_uk.pdf(464.63 KB)

Prenosni uređaji sa velikim osvetljenim LCD ekranom. Koriste se za merenje apsolutnog, relativnog i diferencijalnog pritiska i temperature. Za merenje pritiska potrebno je imati i električni modul PP471 koji služi kao interfejs, veza između uređaja i sondi serije TP704, TP705. Modeli HD2114B.0 i HD2114B.2 u sebi imaju ugrađen senzor za barometarski pritisak.
Mere temperaturu pomoću ubodnih, uronjivih, kontaktnih i vazdušnih sondi. Senzori koji se koriste su Pt100 sa SICRAM modulom ili i Pt100 (4 žice) za direktno spajanje na uređaj.
Sonde su opremljene automatskim modulom (SICRAM) za prepoznavanje. Kalibraconi podaci (fabrički) su spremljeni u istoj.
Uređaj HD2114.2, HD2134.2, HD2164.2 i HD2114B.2 ujedno imaju i opciju memorirsanja podataka (data logger). Može spremiti 36000 merenja i naknadno prenesti na PC preko RS232 ili USB ulaza. Moguće je programirati interval memorisanja, baud interval i štampanje.
Uređaji su opremljeni sa serijskim portom RS232C i mogu preneti snimljena merenja, u realnom vremenu, na PC ili printer.
Ima funkcije memorisanja max., min. vrednosti kao i izračunavanje srednje. Peak funkciju koja detektira prisutnost vršnih vrednosti pritiska.

Ostale važne funkcije:

  • relativna vrednost
  • HOLD (zamrzne očitanje)
  • automatsko gašanje uređaja.

Uređaji imaju klasu zaštite IP66

TEHNIČKE KARAKTERSITIKE UREĐAJA

Instrument       
    Dimenzije     (D x Š x V)                                                       
    Težina                                   
    Materijali                                               
    Ekran

185x90x40mm
470g (sa baterijama)
ABS, guma 
2x4½ cifra plus simbol Vidljiva površina: 52x42mm

Radni uslovi okoline       
    Radna temperatura                                 
    Temperatura skladištenja                        
    Relativna vlaga okoliša                            
    Klasa zaštite                                 


-5 … 50°C
-25 … 65°C
0 … 90% RH, bez kondenzacije
IP66

Napajanje        
    Baterije                                                 
    Autonomija                                       
    Potrošnja struje kada je uređaj isključen                                    
    Spoljno napajanje                         


4 Baterije 1.5V tip AA
200 h sa 1800mAh alkalnim baterijam
20μA 
12Vdc / 1000mA

Merne jedinice  °C - °F - Pa - hPa - kPa - mbar - bar - atm mmHg - mmH2O - kgf/cm2 - PSI - inchHg
Postojanost podataka Neograničeno, ovisno o stanju betarija
Vreme       
    Datum i vreme                                     
    Tačnost

U realnom vremenu
1min/mesečno max drift
Memorija modeli HD2..4.2       
    Tip                                                      
    Količina                                                
    Intervali memoriranja   

2000 strana, svaka sadrži 18 merenja  
36000 merenja (pritisak - temperatura)
1,5,10,15,30 s.; 1,2,5,10,15,20,30 min.;1h
Serijski interfejs RS232C    
    Tip                                                      
    Baud rate                                              
    Data bit                                                  
    Parity                                                  
    Stop bit                                               
    Kontrola protoka    
    Dužina kabla                                   
    Interval štampanja

RS232C galvanski odvojeno
može se postaviti od 1200 do 38400 baud
8
Ne
1
Xon/Xoff
Max. 15m
1,5,10,15,30 s.; 1,2,5,10,15,20,30 min.; 1h
USB interfejs - modeli HD2..4.2        
    Tip

1.1 - 2.0 galvanski odvojeno
Konekcije        
    Ulazni modul za sonde                                                       
    RS232C serijski interfejs                        
    USB interfejs
    Spoljašnje napajanje

2 x brze spojnice d=5mm
8-polni MiniDin konektor
Tip B MiniUSB konektor
2-polni konektor(+ u sredini)

Merni opsezi i tačnost uređaja - temperatura        
    Pt100 merni opseg    
    Rezolucija                    
    Tačnost uređaja                                
    Drift nakon 1 godine                    


-200…+650°C 
0.1°C
±0.1°C
0.1°C/godina
Tehničke karakteristike PP471        
    Tačnost     
    Trajanje vršne vrednosti    
    Tačnost vršne vrednosti

±0.05% od pune skale
≥5ms
±0.5% od pune skale

 

 

Image3