PDFŠtampanje

DeltaOhm HD 2304.0, manometar, termometar

Uređaj za merenje pritiska i temperature
Opis

pdfHD2304_0_uk.pdf(390.19 KB)

HD2304.0 prenosni uređaji sa velikim osvetljenim LCD ekranom. Koristi se za merenje apsolutnog, relativnog i diferencijalnog pritiska i temperature. Za merenje pritiska potrebno je imati i električni modul PP471 koji služi kao sučelje, veza između uređaja i sondi serije TP704, TP705
Meri temperaturu pomoću ubodnih, uronjivih, kontaktnih i vazdušnih sondi. Senzori koji se koriste su Pt100 sa SICRAM modulom ili i Pt100 (4 žice) za direktno spajanje na uređaj.
Sonde su opremljene automatskim modulom (SICRAM) za prepoznavanje. Kalibracijski podaci (fabrički) su snimljeni u istoj.

Ima funkcije memorisanja max., min. vrednosti kao i izračunavanje srednje.

Ostale važne funkcije:

  • relativna vrednost
  • HOLD (zamrzne očitanje)
  • automatsko gašanje uređaja.

Uređaj ima klasu zaštite IP66

TEHNIČKE KARAKTERSITIKE UREĐAJA

Instrument       
    Dimenzije     (D x Š x V)                                                       
    Težina                                   
    Materijali                                               
    Ekran                                       

140x88x38mm
470g (sa baterijama)
ABS 
2x4½ znamenka plus simbol Vidljiva površina: 52x42mm

Radni uslovi okruženja        
    Radna temperatura                                 
    Temperatura skladištenja                        
    Relativna vlaga okruženja                             
    Klasa zaštite                                 


-5 … 50°C
-25 … 65°C
0 … 90% RH, bez kondenzacije
IP66
Napajanje       
    Baterije                                               
    Autonomija                                           
    Potrošnja struje kada je uređaj isključen                                                              


3 Baterije 1.5V tip AA
200 h sa 1800mAh alkalnim baterijam
<20μA 

Merne jedinice  °C - °F - Pa - hPa - kPa - mbar - bar - atm mmHg - mmH2O - kgf/cm2 - PSI - inchHg
Konekcije        
    Ulazni modul za sonde                                                       

8-polni muški DIN45326 konektor

Merni opsezi i tačnost uređaja - temperatura        
    Pt100 merni opseg    
    Rezolucija                    
    Tačnost uređaja                                 
    Drift nakon 1 godine                    


-200…+650°C 
0.1°C
±0.1°C
0.1°C/godina
Tehničke karakteristike PP471        
Tačnost     

±0.05% od pune skale

Image3