PDFŠtampanje

DeltaOhm HD 3604T..., HD 36V4T..., transmiteri, davači za merenje relativnog pritiska

Uređaji za merenje realitvnog pritiska
Opis

pdfHD3604T_HD36V4T.pdf(262.11 KB)

HD3604T... i HD36V4T..., uređaji, davači za merenje relativnog pritiska sa ugrađenim mikroprocesorom, sa strujnim (4...20mA) ili naponskim (0...10V) izlazom.
Piezo senzor je izolovan tako da se mogu meriti pritisci gasova i tečnosti preko širokog temperaturnog raspona.
Mereni pritisak je relativan u odnosu na atmosferu.
Različiti modeli pokrivaju raspon pritiska od 100mbar do 600bar.
Kućište, u kojem se nalaze senzor i elektronika, promera d=20mm izrađeno je od SS-a (Inox).
Priključak 1/4" BSP sa, 22mm maticom za zatezanje na sistem.
Za električno spajanje na sistem koristi se DIN43650A.

Svi davači su fabrički kalibrisani u 3 tačke. Korišćenjem mikroprocesora dozvoljava snimanje krivulje senzora i korigovanje bilo kakve nelinearnosti.
Nije potrebna kalibracija od strane krajnjeg korisnika.
Davači se mogu spajati na monoulazni kontroler HD9022, na dvoulazni DO9404 ili na LED zaslon HD2601V.1

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Izlazni signal

0...20mA
0...5V
1...5V
0...10V   


HD3604TxBG modeli
HD36V4TxBG1 modeli
HD36V4TxBG2 modeli
HD36V4TxBG3 modeli 
Merni opseg 100, 200,400,600mbar
1, 2, 5bar
4, 6, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400 i 600bar relativni       
 
Senzor Piezootporni  
Radna tempertura              -40...+125°C -20...+80°C za 100 i 200mbar p.s
Tačnost ≤±0,25% P.S.  
Dimenzije Ø=20mm, L=100mm Ø=30mm za modele do 2,5bar
L=105mm za modele 400 i 600mbar, 1bar
Masa 100g 220g za modele 400 i 600mbar, 1bar