PDFŠtampanje

DeltaOhm HD 404T, transmiter/davač za vrlo male pritiske

Uređaj za merenje vrlo malih pritisaka
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD404T.pdf330.15 KB

HD404T serija transmitera/davača meri relativne pritiske u odnosu na atmosferski ili diferencijalni u opsegu od 50 do 1000 Pa (0.2” H2O do 5” H2O). HD404T koristi silikonski “micromachined” senzor  temperaturno kompenzovan sa odličnom linearnošću, ponovljivošću i stabilnošću, tokom vremena starenja. Izlazni signal je pojačan i pretvoren u standardni strujni (4...20mA) ili naponski (0...10V) analogni signal, koji se onda može preneti na veliku udaljenost bez velikog uticaja šuma, smetnji.
U svakom modelu moguće je izabrati , via dip switch-a (mikroprekidača), između dva merna opsega potrebnih za određenu primenu.
Obično su niskopritisni transmiteri osetljivi na način i položaj montaže. U HD404T seriji dostupn je poseban elektronski krug koji služi za autonulranje senzora odn., koji povremeno izjednačava diferencijalni pritisak na ulazu senzora i koriguje ofset (pomak). Transmiteri koji imaju ovu opciju nisu osetljivi na način i položaj ugradnje. Osim toga, krug kompenzuje starenje senzora i odstupanje usled promene temperature: gotovo eliminiše održavanje.
Na uređaj se mogu spajati Pitot i Darcy cevi zavisno od primene.

Primena:

  • nadzor čistih soba
  • kontrola filtera
  • merenje protoka (sa Pitot cijevi)
  • kontrola klimatizacije i ventilacije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE @ 20 i 24VDC

Senzor Piezootporni 
Merni opseg         od 0…50 Pa (0…0,2” H2O) do 0…1000 Pa (0…4” H2O) 
relativni i diferencijalni (vidi tabelu u  pdf) Za SR modele, merenje
brzine zavisi od konstantnih cevi,
temperature i pritiska (vidi tabelu u pdf) 
Tačnost Zavisi od modela (vidi tabelu u pdf) 
Izlazni signal  0…10 Vdc RL > 10 kΩ and 4…20 mA RL < 500 Ω
Radni uslovi -10...+60 °C (-5…+50 °C za modele sa autonuliranjem AZ), 0…95% RV
Temperatura skladištenja         -20...+70 °C
Dimenzije 80 x 84 x 44 mm
Klasa zaštite IP67