PDFŠtampanje

Wöhler DC 410FLOW Diferencijalni manometar i Mjerač protoka (strujanja)

Wöhler DC 410FLOW Diferencijalni manometar i Merač protoka (strujanja)
Opis

pdfDC_410FLOW.pdf(660.02 KB)

Wöhler DC 410FLOW, Diferencijalni manometar i Merač protoka (strujanja)


PRIMENA

  • Jedan uređaj za merenje pritiska, protoka vazduha (strujanja), temperature i relativne vlage
  • Testiran da bi bio u skladu sa standardima za ‘Ventilacija za objekte – testne procedure i metode merenja za primopredaju postavljenih ventilacija i klimatizacijskih sistema’

PREDNOSTI

  • Oštar, u boji OLED ekran
  • Rukovanje jednom rukom, jednostavno, preko četri tastera
  • Visoka tačnost sa "no drift tehnologijom"
  • Rezolucija kod merenja pritiska 0.1 Pa
  • Diferencijalna temperatura