PDFŠtampanje

Wöhler DC 430 Tester Propusnosti

Wöhler DC 430 Tester Propusnosti
Opis

pdfDC_430.pdf(839.27 KB)

Wöhler DC 430, Tester Propusnosti 

PRIMENA

 • Ispitivanje propusnosti na gasnim instalacijama prema  DVGW direktivama (Nemačko udruženje Gasa i Vodoinstalatera)
 • Ispitivanje diferencijalnog pritiska
 • Stres i glavni test
 • Brzina strujanja

PREDNOSTI

 • Moguće ispitivanje propusnosti na instalacijama koje su u upotrebi
 • Jednostavno i potpuno automatsko merenje: uključi – pročitaj
 • Ekran u boji
 • Integrisana pumpa
 • Visoka rezolucija: 0,01 hPa unutar opsega ± 210 hPa
 • Ispitivanje propusnosti sa gasom
 • Prenos podataka na PC via USB