Kalibracija

Nudimo Vam kalibraciju mernih uređaja sa sertifikatom ISO 9001 ili ISO 17025.

Kalibracije se vrše u akreditovanim laboratorijima

 

DeltaOhm kalibracioni centar sastoji se od 6 laboratorija, svaki akreditovan ISO 17025 (LAT N°124) od strane ACCREDIA, Italijanske akreditacione agencije.

  • Kalibracija
  • Akustika/Vibracije
  • Brzina strujanja vazduha
  • Pritisak
  • Temperatura
  • Vlaga
  • Fotometrija/Radiometrija

 

Kontaktirajte nas za više informacija.