Critical Environment Technologies

CETCI-Logo-300dpi
Osnovano 1995, Critical Environment Technologies Kanada Inc. (CETCI) je jedan od vodećih svetski proizvođača sistema za detekciju gasova, uključujući samostalne sisteme, kontrolere i transmitere, monitore unutrašnjeg kvaliteta vazduha (IAQ).
Početkom 2007, YES Environment Technologies Inc je pripojen većoj kompaniji CETCI i deluje pod imenom CETCI. Spajanje je omogućilo više sredstava za ulaganje u razvoj proizvoda, marketinga i usluga. YES i CETCI proizvodi se prodaju putem mreže ovlašćenih distributera širom sveta.
CETCI-ovi trajno postavljeni, stacionarni detektori gasova i sistemi za otkrivanje gasova osiguravaju kontinuirano praćenje mogućih propuštanja, fleksibilne konfiguracije i robusne funkcionalnosti. Neki od najčešće otkrivenih gasova su ugljen monoksid, ugljen dioksid, azot dioksid, azotni oksid, amonijak, hlor, ozon, gorivi gasovi poput metana i propana, kiseonika, rashladni gasovi i slično. Naši samostalni sistemi, kontroleri i transmiteri (analogni i digitalni) instalirani su na tržištu komercijalne HVAC, industrijske i sličnim tržištima širom sveta. Mnoge od tih primena su za izduv vozila, no područja specijalizacije uključuju rashladna postrojenja, komercijalne bazene, prečišćavanje vode, arene, vinarije i pivare, tretman otpadnih voda i još mnogo toga. Kontinuirani razvoj proizvoda osigurava da je oprema CETCI-a na vodećem mestu tehnologija koje se brzo razvijaju.
Naši YES IAQ monitori su dizajnirani za kratkoročno ili dugoročno praćenje kvaliteta vazduha u unutrašnjosti i uključuju merenje temperature i vlažnosti te beleženje podataka. Jednostavni za nošenje i sposobnost praćenja više gasova u isto vreme. YES Viewer program omogućava korisnicima analiziranje i grafički prikaz podataka. CETCI ima snažnu predanost za zadovoljstvo korisnika, bezbednosti i zaštite životne sredine. Naša misija je proizvoditi visoko kvalitetne sisteme za detekciju gasa i pružiti našim kupcima troškovno efikasnu, funkcionalnu pametnu opremu. Naš stručni prodajni tim posvećen je saradnji sa vama kako bi našao pravo rešenje za vašu posebnu aplikaciju.
 
Kako vam možemo pomoći?